VLAIO Precisiebemesting met dierlijke mest

Home   >   Projecten  >  VLAIO Precisiebemesting met dierlijke mest

Bemestingsscenario’s op proefvelden

De bemesting gebeurt in de praktijk doorgaans nog door ieder perceel hetzelfde te geven. Tussen percelen maar ook binnen een perceel kunnen er soms grote verschillen voorkomen. Hetzelfde geldt ook voor dierlijke mest.

Via een bodemscan of een online-meting met de NIR-sensor bij het mestrijden kan er geanticipeerd worden op de potentiële verschillen. Een belangrijke vraag is echter hoe gaan we werken met al deze informatie? Moet er gekeken worden naar het organische stofgehalte of naar de EC, nemen we stikstof of fosfor als bepalende factor, gaan we de goede delen meer of juist minder mest geven, maar ook wat levert het op? Om antwoorden te zoeken op al deze vragen, gaan de projectpartners ten velde de mogelijkheden bekijken. Hiervoor worden er enerzijds proefvelden aangelegd waar een aantal scenario’s in detail worden bekeken. Anderzijds krijgen ook geïnterresseerde landbouwers de kans om de kennis te maken met de technieken van precisiebemesting op de boerentestvelden.

De proefvelden

Op 5 proefvelden worden enkele bemestingsscenario’s getest. Op deze velden worden gras, mais of aardappelen geteeld en worden gedurende de ganse projectperiode opgevolgd.

Volgende scenario’s worden vergeleken op de proefvelden:

Voor de aanleg van de proefvelden wordt er een bodemscan uitgevoerd. Op basis van de het resultaat van de bodemscan worden de proefvlakken gekozen waar de bovenstaande scenario’s komen aan te liggen. De proefvelden worden geëvalueerd naar gewasontwikkeling, opbrengst, kwaliteit en nitraatresidu.

De boerentestvelden

Met de boerentestvelden is het de bedoeling om landbouwers te laten kennis maken met de verschillende bemestingsscenario’s maar dan in een vereenvoudigde opzet.

Interesse in een boerentestveld? De projectpartners staan je graag te woord!