PPIDD: Plaatsspecifiek Perceelsmanagement via Integratie van Digitale Datalagen

Home   >   Projecten  >  PPIDD: Plaatsspecifiek Perceelsmanagement via Integratie van Digitale Datalagen

De Vlaamse landbouwer verzamelt tal van data van zijn percelen. Het ontbreekt hem echter soms nog aan effectieve beslissingsondersteunende informatie om deze data optimaal te benutten als een meerwaarde voor het bedrijf. In dit demonstratieproject lag de focus daarom op de integratie van de verschillende beschikbare digitale data, zodat landbouwers die kunnen gebruiken als beslissingsondersteunend instrument voor een duurzamer beheer.

Om alle data te centraliseren werd gestart vanuit het bestaande WatchITgrow-platform. Voor alle percelen in Vlaanderen zijn op dit platform al recente satellietbeelden te raadplegen die de ‘groenheid’ van het gewas tonen. Zo geven ze een beeld van de gewasontwikkeling gedurende het groeiseizoen. In het project werd het platform uitgebreid met andere data die voor de interpretatie van deze beelden een meerwaarde vormen. Het gaat zowel over bestaande data die nog op verschillende plaatsen moesten worden geraadpleegd (satellietbeelden, bodemkaart, topografie), als over data die de landbouwer van zijn individuele percelen registreert of via specifieke dienstverlening krijgt (dronebeelden, bodemanalyseresultaten, bodemscan, opbrengstkaarten).

Wanneer de landbouwers overtuigd zijn van de meerwaarde die deze data bieden, zullen ze deze meer en meer gebruiken om onderbouwde managementbeslissingen te nemen. Dit zorgt voor een meer optimaal gebruik van ieder perceel of deelperceel. Zo verhoogt de opbrengst en/of wordt de input aan middelen geoptimaliseerd, wat zowel economisch als ecologisch voordelen biedt.

Looptijd project: maart 2019 – februari 2021

Uitvoerders en financiering: