VLAIO MiNiMax

Home   >   Projecten  >  VLAIO MiNiMax

Mineralisatie van stikstof uit organische stof in de bodem maximaal benutten. Dat is de bedoeling van het VLAIO project MiNiMax. Het project loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2026. Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw, de Bodemkundige dienst van België, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw en Hooibeekhoeve bundelen samen de krachten om onderzoek te doen naar de mineralisatie van organische stof in maïs, aardappelen en de groententeelt.

Algemeen doel

Algemeen willen we de bemesting nauwkeuriger kunnen uitvoeren doordat we beter rekening kunnen houden met effecten van bodem, beheer en weersomstandigheden op de stikstofvrijstelling uit organische stof in de bodem. Dit zal bijdragen tot een verlaging van de nitraatuitspoeling en een verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Bovendien kan dit leiden tot meer zekerheid voor de toekomst van enkele belangrijke teelten in Vlaanderen.

Concrete doelen

Een eerste doel is verkrijgen van betere inzichten in de stikstofvrijstelling uit organische stof in de bodem, zowel algemeen als meer specifiek voor de teelten aardappelen, prei en maïs, door meer kennis te verwerven over het effect van bodemeigenschappen, beheersmaatregelen en bodemvocht en bodemtemperatuur. Dit doen we door in aangelegde veldproeven met specifieke behandelingen maandelijks het mineraal stikstofgehalte in de bodem te meten.
Een tweede doel is landbouwers toe te laten gedurende de loop van het project via een online dashboard de N-mineralisatie in een netwerk van praktijkpercelen op te volgen, in relatie tot de bodem en teelt, de weersomstandigheden en de uitgevoerde beheersmaatregelen.
Een derde doel is een bestaand dynamisch stikstofbalansmodel verder te ontwikkelen zodat de landbouwer in staat gesteld wordt op regelmatige basis een voorspelling van de minerale stikstofvoorraad op zijn perceel te verkrijgen.
Een vierde doel is het aanleveren van een praktijkgids voor landbouwers, adviseurs en beleidsmakers.

Online dashboard

Klik hier om naar het online dashboard te gaan waar u de N-mineralisatie van 36 praktijkpercelen, verspreid over heel Vlaanderen kan opvolgen.

Uitvoerders:

Financiering: