Precisiemest: alles over precisiebemesting met dierlijke mest

Home   >   Precisiemest: alles over precisiebemesting met dierlijke mest

Binnen het VLAIO project “Precisiemest” zullen KU Leuven, Bodemkundige Dienst van België en Hooibeekhoeve gedurende 4 jaar (2019 – 2023) verschillende technieken onderzoeken en evalueren om drijfmest preciezer toe te dienen. Voor een preciezere toediening zal enerzijds rekening worden gehouden met de variatie in de bodem en anderzijds met de variatie in mestsamenstelling. Deze variaties kunnen bepaald worden aan de hand van diverse precisiebemestingstechnologieën.

Uitgelicht

NIRS @ Hooibeekhoeve


Met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen