Precisiemest: alles over precisiebemesting met dierlijke mest

Home   >   Precisiemest: alles over precisiebemesting met dierlijke mest

November 2019 ging het VLAIO project “Preciesemest” van start. Binnen dit project zullen KU Leuven, Bodemkundige Dienst van BelgiĆ« en Hooibeekhoeve gedurende 4 jaar verschillende technieken onderzoeken en evalueren om drijfmest preciezer toe te dienen. Voor een preciezere toediening zal enerzijds rekening worden gehouden met de variatie in mestsamenstelling via een NIR-sensor op de mesttank en anderzijds met de variatie in de bodem die in kaart wordt gebracht via een bodemscan


Met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen